Pushover je služba, ktorá poskytuje push notifikáciu na zariadenie, pričom zariadenie môže byť s OS Andoid, IOS, MacOS, alebo web prehliadač. Na strane klienta sa o zobrazenie aplikácia Pushover. Vývojár pýta 5 USD za licencovanie jednej platformy. Za mesiac je možné preniesť až 7500 pushnotifikácií. Push notifikácie je možné zasielať takmer z čohokoľvek cez web klienta (napr. curl), kedy sa zasiela preddefinovaná JSON veta. Existujú taktiež pluginy do množstva aplikácií. Takže ak chcete niečo notifikovať na mobil, toto je (aspoň pre mňa zatiaľ) tá správna cesta.

 

Pushover: Home.

K tomu to vraciam stále a neviem si zapamatať riešenie.

Najprv treba regerovať locales:

root@pi-2:/home/tomas# locale-gen en_US en_US.UTF-8 sk_SK sk_SK.UTF-8
Generating locales (this might take a while)...
 en_GB.UTF-8... done
Generation complete.

Potom treba rekonfikurovať balík locales:

root@pi-2:/home/tomas# dpkg-reconfigure locales
Generating locales (this might take a while)...
 en_GB.UTF-8... done
 sk_SK.UTF-8... done
Generation complete.

A je to hotové.