Ovládanie GPS trackera ST-901

SMS

RCONF – vráti cez SMS kompletnu konfiguráciu zariadenia

RESET – vráti továrenské nastavenie zariadenia

RESTART – reštart zariadenia bez straty údajov

CCCCCCCCCCCCPPPP 1 – nastaví admin telefónne číslo

700PPPP – nastaví SMS mód

710PPPP – nastaví GPRS mód

777PPPPRRRR – zmena prístupového hesla

804PPPP IP.IP.IP.IP PORT – nastaví server (8045555 103.243.182.54 8090)

805PPPP SS – nastaví ako často má posielať dáta keď je naštartované

809PPPP SS – nastaví ako často má posielať dáta keď nie je naštartované

896PPPPE/W+zona – nastavenie časovej zóny

  • C – telefónne číslo
  • PPPP – heslo
  • SS – sekundy

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone