systemctl stop [servicename]
systemctl disable [servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename] symlinks that might be related
systemctl daemon-reload
systemctl reset-failed
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

SMS

RCONF – vráti cez SMS kompletnu konfiguráciu zariadenia

RESET – vráti továrenské nastavenie zariadenia

RESTART – reštart zariadenia bez straty údajov

CCCCCCCCCCCCPPPP 1 – nastaví admin telefónne číslo

700PPPP – nastaví SMS mód

710PPPP – nastaví GPRS mód

777PPPPRRRR – zmena prístupového hesla

804PPPP IP.IP.IP.IP PORT – nastaví server (8045555 103.243.182.54 8090)

805PPPP SS – nastaví ako často má posielať dáta keď je naštartované

809PPPP SS – nastaví ako často má posielať dáta keď nie je naštartované

896PPPPE/W+zona – nastavenie časovej zóny

  • C – telefónne číslo
  • PPPP – heslo
  • SS – sekundy

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

Za účelom testovania som kúpil za pár drobných 3G modem na Aliexpresse. Jedná sa o modem osadených chipsetom Qualcomm (Qualcomm CDMA Technologies MSM). Po prvom pripojení sa hlásil ako USB zariadenie 05c6:1000 USB Mass Storage device. Postup pre spojazdnenie je tu:

https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=180028

sudo apt-get update
sudo apt-get install ppp usb-modeswitch wvdial

Identify your modem

$ lsusb
Bus 001 Device 009: ID 05c6:1000 Qualcomm, Inc. Mass Storage Device 

Switch the Mode from Mass Storage Device to 3G Modem

$ sudo usb_modeswitch -W -v 05c6 -p 1000 -K

Check for changes by running lsusb again, if successful you should now see a new device ID as below:

$ lsusb
Bus 001 Device 006: ID 05c6:6000 Qualcomm, Inc. Siemens SG75
. . .

Now to make it switch automatically using Udev
Create a rule

 nano  /etc/udev/rules.d/05c6\:1000.rules

Put the following line into the empty file; It says if you see this USB device with these properties run the command we used above to switch modes from USB to 3G Modem:

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="05c6", ATTRS{idProduct}=="1000", RUN+="/usr/sbin/usb_modeswitch -W -v 05c6 -p 1000 -K"

Save the file and reboot.
Subsequent hot plugs should see the device attached as a USB 3G modem

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

ESP8266-ESP-201-pin-reference-v01

HW:

  • spojit IO0, IO15, GND – po naprogramovani sa moze zrusit
  • spojit CHIP_EN, +3.3V
  • pred naprogramovanim resetnut chip spojenim RST a GND

SW:

  • nastavit dosku na SweetPea ESP-210

Odkazy:

  • zakladny pinout tu

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone

USB Autoadaptér 2x 12V, 1x USB konektor Univerzálna USB nabíjací autoadaptér pre hromadné nabíjanie disponuje dv

Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someone